Renata Z. Løvstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Renata Z. Løvstad

Renata Z. Løvstad, Anne Gina Berntsen, Dag Berild, Morten Stiris
30.08.2000
Kontinuerlig epiduralanalgesi er en etablert behandlingsform ved postoperative smerter. Den har vunnet stadig større innpass de senere årene sannsynligvis pga. bruk av svakere løsninger av...