Remo Gerdts

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Remo Gerdts

Inger Marie Skogseid, Remo Gerdts, Rolf Nyberg-Hansen, Kjell Rootwelt, Søren Jacob Bakke
30.11.2001
Med begrepet parkinsonisme forstår vi et klinisk bilde hvor pasienten har minst to av de typiske symptomene hypo-/akinesi, rigiditet, hviletremor og postural instabilitet. Hos omkring 75 % av...