Reidun L.S. Kjome

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Reidun Lisbet Skeide Kjome (f. 1977) er cand.pharm., ph.d. og postdoktor ved Forskningsgruppe for samfunnsfarmasi, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen.

Ingen oppgjevne interessekonfliktar.

Artikler av Reidun L.S. Kjome
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media