Reidun Lisbet Skeide Kjome

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Institutt for global helse og samfunnsmedisin/Senter for farmasi

Universitetet i Bergen

Hun har bidratt med idé, design, datainnsamling, litteratursøk, tolkning av data samt revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Reidun Lisbet Skeide Kjome er cand.pharm., ph.d., førsteamanuensis i samfunnsfarmasi og leder ved Senter for farmasi.

Artikler av Reidun Lisbet Skeide Kjome
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media