Reidun L. S. Kjome

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun L. S. Kjome

Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Egenmåling av blodglukosenivå inngår som en del av behandlingsregimet hos mange pasienter med diabetes mellitus. Det er enighet om nytteverdien av egenmåling for pasienter som bruker insulin, ikke...
Reidun L. S. Kjome, Thomas Røraas, Anne Gerd Granås, Sverre Sandberg
26.06.2012
Self-monitoring of blood glucose forms part of the treatment regime for many patients with diabetes mellitus. There is consensus about the usefulness of self-monitoring by patients who use insulin,...