Reidun Fougner

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Fougner

Ronald Mårvik, Thomas Langø, Geir Arne Tangen, Jan O.N. Andersen, Jon H. Kaspersen, Brynjulf Ystgaard, Hans E. Fjösne, Reidun Fougner, Toril A. Nagelhus Hernes
04.03.2004
Bildestyrt kirurgi er en teknologi under utvikling. Ett av hovedmålene er å kunne utføre kirurgiske inngrep så skånsomt som mulig for pasienten, såkalt minimalt invasiv kirurgi. De fleste...
Per Martin Kleveland, Gastroenterologisk seksjon, Reidun Fougner
10.09.2000
Nylig oppstått malign obstruksjon i galleveier er som regel ikke kurabelt (1). Prognosen er dyster, og pasientene lever sine siste måneder med en ofte plagsom icterus. Palliativ biliær drenasje av...
Gunnar Qvigstad, Trond Viset, Reidun Fougner
18.02.2011
Eosinofil gastroenteritt er en sjelden tilstand som typisk gir uspesifikke symptomer i form av magesmerter, kvalme og diaré. Sykdommen ble først beskrevet av Kaijser i 1937 ( 1 ) og kjennetegnes av...