Reidun Åsland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidun Åsland

Øistein Kristensen, Olav Espegren, Reidun Åsland, Else Jakobsen, Øystein Lie, Stephen Seiler
20.01.2005
Da metadonstøttet rehabilitering for opiatavhengige ble gjort landsdekkende i 1998, manglet det ikke på advarsler både av politisk og faglig art. Hermstad og medarbeidere ( 1 ) viste at...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
At the end of 2012, more than 7 000 patients were undergoing opioid maintenance treatment (OMT) in Norway ( 1 ). This number has increased consistently over recent years. Since OMT was introduced as...
Thomas Clausen, Reidun Åsland, Øistein Kristensen
17.06.2014
Ved utgangen av 2012 var over 7 000 pasienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Norge ( 1 ). Det har vært en jevn økning i de senere år. Siden LAR-behandling ble introdusert som et...
Øistein Kristensen, Thomas Clausen, Reidun Åsland
02.09.2014
Vi er enige i at en god relasjon mellom leger i LAR og pasientene er sentral i LAR-behandling. Det er riktig som påpekt; personer som er i LAR-behandling har lavere risiko for både død, sykelighet og...