Reidar Kloster

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Reidar Kloster (f. 1949) er spesialist i nevrologi, seniorkonsulent, tidligere seksjonsoverlege ved slagenheten og avdelingsoverlege. Han har bidratt med utforming/design av studien, analyse av data, utarbeiding av manuskriptet og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nevrologisk seksjon

Sykehuset i Vestfold

Artikler av Reidar Kloster
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media