Reidar K. Lie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Reidar K. Lie

Hans Magnus Solli, António Barbosa da Silva, Reidar K. Lie, Dag Bruusgaard
01.12.2005
Som sakkyndig i uførepensjonssaker legger legen viktige premisser for velferdsstatens økonomiske fordeling. Vi analyserer derfor den medisinske sakkyndighetsoppgaven i lys av teori om rettferdig...