Randolf Hardersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Randolf Hardersen (f. 1967) er spesialist i indremedisin og nefrologi og avdelingsoverlege. Han behandlet pasienten, har deltatt aktivt i utformingen av artikkelen og har gjennomgått den flere ganger før innsending ut fra en nyremedisinsk synsvinkel.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Nyreavdelingen

Medisinsk klinikk

Nordlandssykehuset, Bodø

Artikler av Randolf Hardersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media