Randi Granbo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Randi Granbo

Randi Granbo, Jorunn L. Helbostad
10.08.2006
Eldre i sykehjem har, i tillegg til behov for pleie og omsorg, også grunnleggende behov for bevegelse. Dette ivaretas best gjennom daglige gjøremål og aktiviteter. Vi vil i denne kronikken...