Ralf P. Michler

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ralf P. Michler

Anita Herigstad, Ralf P. Michler, Trond Sand, Kari Todnem
30.11.2001
Prevalensen av aktiv epilepsi i Norge er 0,7 %, og årlig insidens er om lag 50 tilfeller per 100 000 innbyggere (1). Det finnes dessuten pasienter med konvulsive synkoper og ulike typer anfall som...