Raisa Hannula

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Avdeling for infeksjonssykdommer

St. Olavs hospital

Hun har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Raisa Hannula er spesialist i infeksjonssykdommer og i mikrobiologi og er avdelingssjef.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Raisa Hannula
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media