Raisa Hannula

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Raisa Hannula

Karin Hedwig Moser, Erik Rødevand, Jens Hammerstrøm, Harald Otto Steinum, Raisa Hannula
28.08.2008
Feber av ukjent årsak hos voksne er en klassisk problemstilling i den kliniske hverdagen. Aktuelle differensialdiagnoser er blant annet infeksjoner, malign sykdom og revmatologiske sykdommer. Vi...
Eiliv Brenna, Harald Steinum, Raisa Hannula
25.03.2014
Bjørg Viggen Vår venn og kollega overlege Bjørg Viggen døde 12. januar, 74 år gammel. Hun var bærebjelken, både faglig og menneskelig, for Avdeling for infeksjonssykdommer ved St. Olavs hospital...