Ragnhild Sørum Falk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ragnhild Sørum Falk (f. 1980) er cand.scient. i biostatistikk og tok i 2013 doktorgraden på avhandlingen Epidemiological studies of early-stage breast cancer in the Norwegian breast cancer screening program. Hun arbeider ved Oslo senter for biostatistikk og epidemiologi, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ragnhild Sørum Falk
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media