Ragnhild Sørum

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Sørum

Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
18.01.2007
Zahl & Mæhlen gir misvisende informasjon om mammografiscreening. De omtaler antall tilfeller av histologisk verifisert infiltrerende brystkreft utover antall kliniske tilfeller oppdaget før...
Solveig Hofvind, Ragnhild Sørum, Tor Haldorsen, Frøydis Langmark
16.11.2006
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner, og forekomsten er stadig økende ( 1 , 2 ). Tall fra Kreftregisteret viser at brystkreftforekomsten har vært stigende fra 1953 til 2003 ( 1 )...
Trond-Eirik Strand, Hans Rostad, Ragnhild Sørum, Steinar Solberg, Jarle Norstein
10.08.2006
Mer enn 2 000 tilfeller av primær lungekreft diagnostiseres årlig i Norge og cirka 1 900 dør av sykdommen ( 1 ). Overlevelse etter fem år er 9,3 % for menn og 12,1 % for kvinner ( 1 ). Oppdages...