Ragnhild Seip

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Seip

Ragnhild Seip
15.11.2007
Mangelen på kvalifisert helsepersonell er en kritisk faktor for bedre helse i fattige land. I Malawi er over halvparten av alle legestillinger ubesatt, men økt satsing på utdanning av leger begynner...