Ragnhild A. Lothe

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Ragnhild A. Lothe (f. 1958) er professor i kreftbiologi og leder av Seksjon for kreftforebygging, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og nestleder av Senter for fremragende forskning-kreftbiomedisin, Universitetet i Oslo.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ragnhild A. Lothe
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media