Ragnhild Husby †

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Husby †

Ragnhild Husby †, Bjørn Østberg, Pål Hartvig
30.04.2003
I mange år har helsepersonell og publikum diskutert hvorvidt sykehussengene i Norge blir riktig brukt. Ord som flaskehalser, for tidlig utskrivning og feilslått behandling er brukt, og ikke minst har...