Ragnhild Hovengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Hovengen

Ragnhild Hovengen, Rannveig Nordhagen
16.12.2004
De som røyker «av og til», har fått liten oppmerksomhet i forhold til dagligrøykerne. Mye tyder på at denne gruppen øker i hele den vestlige verden. Av dem som røyker her i landet, sier 33 % at de...
Nora Heyerdahl, Geir Aamodt, Rannveig Nordhagen, Ragnhild Hovengen
15.05.2012
Andelen barn med overvekt og fedme har økt i store deler av verden ( 2 , 3 ). I noen studier synes denne økningen nå å avta, men prevalensen er fortsatt høy ( 4 , 5 ). Blant norske niåringer har 18,5...