Ragnhild Hovengen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ragnhild Hovengen (f. 1948 ) er sykepleier/helsesøster og har mastergrad i Science in Public Health. Hun har hatt virke på ulike nivåer i den forebyggende helsetjenesten og innen fagutvikling og forskning. Siden 1997 har hun vært seniorrådgiver på Folkehelseinstituttet og er nå prosjektleder i studien Barns vekst i Norge.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Divisjon for epidemiologi

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Artikler av Ragnhild Hovengen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media