Ragnhild Holmberg Aunsmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Holmberg Aunsmo

Ragnhild Holmberg Aunsmo, Jostein Holmen
18.09.2017
Population prognoses indicate that the number of elderly people will increase strongly in the years to come, partly because of the large post-war cohorts and partly because of rising life expectancy...
Ragnhild Holmberg Aunsmo, Jostein Holmen
18.09.2017
Befolkningsprognosene tilsier at antall eldre vil øke kraftig i årene fremover, dels på grunn av de store etterkrigskullene og dels fordi levealderen stiger. Dødeligheten av mange sykdommer synker...