Ragnhild Eikaas Bøhm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Eikaas Bøhm

Einar Vigeland, Ragnhild Eikaas Bøhm, Alfred Rostad, Kristin Bakke Lysdahl
07.02.2017
The Norwegian Coordination Reform widens municipal responsibility for institution-based care services ( 1 ). Nursing homes must be able to quickly accept patients who are defined as ready for...
Einar Vigeland, Ragnhild Eikaas Bøhm, Alfred Rostad, Kristin Bakke Lysdahl
02.02.2017
Samhandlingsreformen utvider kommunenes ansvar for institusjonsbaserte omsorgstjenester ( 1 ). Sykehjem må raskt kunne ta imot pasienter som defineres som utskrivningsklare fra sykehus, og fra 2016...