Ragnhild Eide Skogseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild Eide Skogseth

Ragnhild Eide Skogseth, Tormod Fladby, Ezra Mulugeta, Dag Aarsland
15.11.2011
Antallet personer som får en demensdiagnose er økende. Den hyppigste årsaken til demens er Alzheimers sykdom. Demens er en klinisk diagnose, mens supplerende undersøkelser...