Ragnhild E. Ørstavik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragnhild E. Ørstavik

Ragnhild Ørstavik
23.09.2019
After New Year, men will no longer need to talk to their regular GP about impotence problems. Is this a good idea? Photo: Einar Nilsen From 2020 onwards, men over the age of 18 will be able to buy...
Ragnhild Ørstavik
23.09.2019
Over nyttår skal menn slippe å snakke om potensproblemer med fastlegen. Er det en god idé? Foto: Einar Nilsen Fra 2020 vil menn over 18 år kunne kjøpe sildenafil, markedsført som Viagra Reseptfri, på...
Ragnhild Ørstavik
24.06.2019
A revised Plan S is now available. The objective of open access remains, but more time for preparation has been provided, and clearer requirements are made for the journals. Paywalls are not the only...
Ragnhild Ørstavik
24.06.2019
Nå foreligger revidert Plan S. Formålet om åpen publisering står fast, men det gis bedre tid til forberedelser og settes tydeligere krav til tidsskriftene. Det er mer enn betalingsmurer som skal...
Ragnhild Ørstavik
28.01.2019
The possibility to calculate the likelihood of illness is only a few keystrokes away. Photo: Einar Nilsen Life is fraught with uncertainty, and uncertainty can be hard to live with. For this reason,...
Ragnhild Ørstavik
28.01.2019
Muligheten til å beregne din sannsynlighet for å bli syk ligger bare noen tastetrykk unna. Foto: Einar Nilsen Livet er et usikkert prosjekt, og usikkerhet kan være vanskelig...
Ragnhild Ørstavik
07.01.2019
Den pågående debatten om personvern og pasientsikkerhet viser at vi i tillegg til sikre systemer for personvern trenger sikre systemer for tolkning av lovverket. Foto: Einar Nilsen Under overskriften...
Ragnhild Ørstavik
14.01.2019
Barbara Ehrenreich er rasende på makrofager, maktmennesker og multimillionærer. Og leger. Fortsetter hun slik, kommer hun til å dø. Illustrasjoner: Hilde Lorentzen / Tidsskriftet Da den nå 77 år...
Ragnhild Ørstavik
13.11.2018
This year, for the first time, more than 1000 people in Norway have passed the age of 100 years . Our life expectancy is constantly increasing. For the time being, however, we will all die –...
Ragnhild Ørstavik
12.11.2018
I år lever det, for første gang, flere enn 1 000 personer i Norge som er 100 år eller mer. Vi lever stadig lenger. Men foreløpig skal vi alle dø – av noe. Foto: Einar Nilsen I siste halvdel av 1800-...
Ragnhild Ørstavik
19.09.2018
Even social constructions such as educational attainment are influenced by an unjust genetic lottery. Photo: Einar Nilsen In May 1927, a ruling authorising sterilisation was made in the case of Buck...
Ragnhild Ørstavik
17.09.2018
Selv sosiale konstruksjoner som utdanningslengde påvirkes av et urettferdig, genetisk lotteri. Foto: Einar Nilsen I mai 1927 falt dommen i saken Buck versus Bell i USAs høyesterett: «Carrie Buck er...
Ragnhild Elise Ørstavik
02.05.2017
Norwegians are the happiest people in the world. Photo: Espen Røysamb «Imagine a ladder with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top. The top of the ladder represents the best possible...
Ragnhild Elise Ørstavik
02.05.2017
Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Foto: Espen Røysamb «Se for deg en stige med trinn nummerert fra null til ti. Toppen av stigen representerer det best tenkelige livet for deg, bunnen det...
Ragnhild Elise Ørstavik
07.02.2017
Egg donation cannot be seen as equivalent to sperm donation, but should nevertheless be permitted in Norway. Photo: Espen Røysamb The first birth to result from an egg donation took place in...
Ragnhild Elise Ørstavik
02.02.2017
Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Foto: Espen Røysamb Den første fødselen etter eggdonasjon fant sted i California i 1984 ( 1 ). 33 år senere skal...
Ragnhild Elise Ørstavik
11.10.2016
Almost 130 years have passed since women first entered the field of medical studies. Now men’s exit is well underway. Photo: Espen Røysamb On a warm summer’s day in 1876, James Barry died of...
Ragnhild Elise Ørstavik
11.10.2016
Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang. Foto: Espen Røysamb En varm sommerdag i 1876 døde James Barry av dysenteri. Han hadde...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Færre enn før deltar i helseundersøkelser. Mange forskere synes å ha erfaring med at de må tilby potensielle deltagere mer enn en oppfordring om samhold og ansvar. Dugnad er et velkjent norsk fenomen...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Fewer people than before take part in health surveys. Many researchers seem to experience that potential participants must be offered more than an appeal to solidarity and their sense of...