Annonse
Annonse

Ragnhild E. Ørstavik

Artikler av Ragnhild E. Ørstavik

Ragnhild Elise Ørstavik
02.05.2017
Norwegians are the happiest people in the world. Photo: Espen Røysamb «Imagine a ladder with steps numbered from 0 at the bottom to 10 at the top. The top of the ladder represents the best possible...
Ragnhild Elise Ørstavik
02.05.2017
Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag. Foto: Espen Røysamb «Se for deg en stige med trinn nummerert fra null til ti. Toppen av stigen representerer det best tenkelige livet for deg, bunnen det...
Ragnhild Elise Ørstavik
07.02.2017
Egg donation cannot be seen as equivalent to sperm donation, but should nevertheless be permitted in Norway. Photo: Espen Røysamb The first birth to result from an egg donation took place in...
Ragnhild Elise Ørstavik
02.02.2017
Eggdonasjon kan ikke likestilles med sæddonasjon, men bør likevel tillates i Norge. Foto: Espen Røysamb Den første fødselen etter eggdonasjon fant sted i California i 1984 ( 1 ). 33 år senere skal...
Ragnhild Elise Ørstavik
11.10.2016
Almost 130 years have passed since women first entered the field of medical studies. Now men’s exit is well underway. Photo: Espen Røysamb On a warm summer’s day in 1876, James Barry died of...
Ragnhild Elise Ørstavik
11.10.2016
Det er snart 130 år siden kvinnene begynte sitt inntog på medisinstudiet. Nå er mennenes utmarsj godt i gang. Foto: Espen Røysamb En varm sommerdag i 1876 døde James Barry av dysenteri. Han hadde...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Færre enn før deltar i helseundersøkelser. Mange forskere synes å ha erfaring med at de må tilby potensielle deltagere mer enn en oppfordring om samhold og ansvar. Dugnad er et velkjent norsk fenomen...
Ragnhild E. Ørstavik, Geir Wenberg Jacobsen
05.07.2016
Fewer people than before take part in health surveys. Many researchers seem to experience that potential participants must be offered more than an appeal to solidarity and their sense of...