Ragna Valen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ragna Valen

Ragna Valen
10.06.2001
Medisinsk forskning har i mange årtier gitt viktige bidrag til å bedre folks helse. Forskning som grunnlag for utvikling av vaksiner og antibiotika er to av mange eksempler der man har oppnådd...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
The poorest part of the world’s population must gain better access to existing knowledge, vaccines, diagnostic procedures and treatment. At the same time, new vaccines, medication and improved health...
Ragna Valen
30.06.2000
Samarbeid med utenlandske forskningsmiljøer har alltid vært en naturlig del av den vitenskapelige arbeidsprosessen. Dette er nødvendig for å opprettholde god kvalitet på egen forskning, for å kunne...
Ragna Valen, Atle Fretheim, Torvid Kiserud, Espen Bjertness, Solveig Kirsti Grudt, Kårstein Måseide
18.10.2011
Den fattige delen av verdens befolkning må få bedre tilgang til eksisterende kunnskap, vaksiner, diagnostikk og behandling. Samtidig må det utvikles nye vaksiner, legemidler og bedre helsetjenester...