For Rådet for legeetikk

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av For Rådet for legeetikk

For Rådet for legeetikk, Ragnar Hotvedt, Reidun Førde
20.11.2002
Rådet for legeetikk har fått en henvendelse fra en overlege ved et større norsk sykehus. Han ber Rådet, på generelt grunnlag, vurdere om det er etisk forsvarlig å starte intensivbehandling av en...