Radek Fric

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Radek Frič er ph.d., spesialist i nevrokirurgi og overlege ved Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Radek Fric
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media