Puneet Kaur

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : pukaur@ous-hf.no

Puneet Kaur (f. 1982) er lege i spesialisering i indremedisin og i blodsykdommer. Hun har deltatt i utredning av pasientens sykdom og har bidratt til utforming av manuset.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Klinikk for medisin

Lovisenberg Diakonale Sykehus

* Nåværende arbeidssted:

P. Kaur, Avdeling for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Avdeling for patologi

Artikler av Puneet Kaur
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media