Premnaath Torayraju

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Olafiaklinikken

Seksjon for venerologi

Oslo universitetssykehus

Premnaath Torayraju jobber som lege i spesialisering på Medisinsk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus som en del av spesialiseringen i hud- og veneriske sykdommer.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Premnaath Torayraju
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media