Prabhjot Kour

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Seksjon for smitte fra mat, vann og dyr

Folkehelseinstituttet

Hun har bidratt med litteratursøk.

Prabhjot Kour er lege med master i internasjonalt helsearbeid og rådgiver.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Prabhjot Kour
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media