Pirouz Badr

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Pirouz Badr

Pirouz Badr, Frank E. Sørgaard, Jan L. Svennevig
03.02.2005
En 60 år gammel kvinne med kronisk obstruktiv lungesykdom ble innlagt i lokalsykehus på grunn av forverret dyspné. Hun hadde fått gradvis dårligere pust i løpet av noen måneder, til tross for...