Philipp Paul Koren Lobmaier

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Philipp Paul Koren Lobmaier

Anne Taraldsen Heldal, Svetlana Skurtveit, Philipp Paul Koren Lobmaier, John-Kåre Vederhus, Jørgen G. Bramness
08.11.2018
Alkoholbrukslidelser forårsaker alvorlig sykelighet og tidlig død ( 1 ). Dette er et stort problem både for pasienten og de pårørende. I tillegg har det også betydelige samfunnsmessige kostnader,...
Philipp Paul Koren Lobmaier, Grete J. Sølvberg Larsen
24.03.2015
Kronikken til Rognli og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 3/2015 påpeker en avgjørende utfordring i diagnostisering og behandling av pasienter med samtidig alvorlig rus- og psykisk lidelse ( 1 ). Mens...