Petter Quist-Paulsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Quist-Paulsen

Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
12.06.2018
Fever, cough and elevated inflammatory markers are suggestive of pneumonia. But when ascites and striking radiological findings from multiple organ systems are also present, a number of differential...
Paul Anders Sletten Olsen, Petter Quist-Paulsen, Robert Brudevold, Aleksei Ogarkov, Øystein Brenna
06.06.2018
Feber, hoste og forhøyede inflammasjonsparametere gir mistanke om pneumoni. Men når det også foreligger ascites og bemerkelsesverdige, radiologiske funn fra flere organsystemer, bør flere...
Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Congenital thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) was first described by Irving Schulman in 1960 in a young girl with haemolytic anaemia, recurrent thrombocytopenia and bleeding tendency ( 1 )...
Anne Sophie von Krogh, Anders Waage, Petter Quist-Paulsen
27.09.2016
Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura ble første gang beskrevet av Irving Schulman i 1960 hos en ung jente med hemolytisk anemi, residiverende trombocytopeni og blødningstendens ( 1 )...