Petter Otterdal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Otterdal

Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
17.10.2017
Wrist fractures are the most frequently occurring fracture type in Norway ( 1 , 2 ). Previous estimates based on incidence rates from Bergen and Oslo indicate an incidence of more than 15 000 of...
Hebe Désirée Kvernmo, Petter Otterdal, Lise Balteskard
16.10.2017
Håndleddsbrudd er den hyppigst forekommende bruddtypen i Norge ( 1 , 2 ). Tidligere estimater basert på insidensrater fra Bergen og Oslo tilsier at vi har mer enn 15 000 slike brudd årlig blant...