Petter G. Kindt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Petter G. Kindt (f. 1988) er turnuslege ved Sykehuset Innlandet, Divisjon Elverum-Hamar og har arbeidserfaring fra akuttmottaket ved St. Olavs hospital og ambulansetjenesten i Trondheim.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: petter.kindt@gmail.com

Artikler av Petter G. Kindt
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media