Petter Faye-Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Faye-Lund

Petter Faye-Lund
23.01.2003
I en leder i Tidsskriftet nr. 28/2002 omtaler redaktøren skattefritaket for behandlingsforsikringer som innføres fra årsskiftet ( 1 ). Hun kritiserer ordningen og skriver bl.a.: «Når det er kø for å...