Petter Brandtzæg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Brandtzæg

Bjørn-Erik Kristiansen, Petter Brandtzæg, Bjarne Bjorvatn, Claus Ola Solberg
29.01.2009
Den norske vaksinen mot gruppe B-meningokokksykdom og utprøvingen av den er blitt kritisert i mediene og av det offentlige granskingsutvalget. Kritikken er dels feil, dels ensidig. Vaksinen er sikker...
Petter Brandtzæg
18.03.2004
Ny sepsisbehandling gir håp om at dødeligheten ved livstruende sepsis og septisk sjokk kan reduseres Protein C, antitrombin og vevsfaktorkaskadehemmer (tissue factor pathway inhibitor) er tre viktige...
Petter Brandtzæg
20.10.2005
Det nylig oppdagede humant metapneumoviruset gir oftest milde luftveisinfeksjoner, men kan forårsake alvorlige pneumoni og bronkiolitt hos små barn og hos pasienter med alvorlig svekket immunforsvar...