Petter Aadahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Petter Aadahl

Per Åsheim, Per Einar Uggen, Knut Aasarød, Petter Aadahl
17.05.2007
En del pasienter med kort tarm-syndrom trenger full eller partiell parenteral ernæring i mange år. Tradisjonelt gis parenteral ernæring via sentralvenøse langtidskatetre, et regime som kan medføre...
Tommy Aronsen, Lars Martin Rekkedal, Anton Hole, Petter Aadahl
28.08.2003
All medisinsk behandling skal dokumenteres i henhold til gjeldende lover og forskrifter ( 1  –  4 ). Årsaken til dette er ønsket om å sikre kvaliteten på pasientbehandlingen gjennom kontinuitet og...
Randi Solheim Salvesen, Ulf Mostad, Petter Aadahl
07.04.2005
I de senere år har utviklingen av små og enkle respiratorer forenklet behandlingen av pasienter som trenger ventilasjonsstøtte. Pasienter kan respiratorbehandles hjemme og leve tilnærmet normale liv...
Carl Eivind Bjerkelund, Per Christensen, Stein Dragsund, Petter Aadahl
11.03.2010
Å kunne opprettholde fri luftvei hos en bevisstløs pasient er av vital betydning for sikker anestesi. Denne forståelsen bidro til dramatisk reduksjon av den perioperative mortalitet ved utviklingen...