Peter Prydz

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Prydz

Peter Prydz
17.06.2004
Det er både likheter og ulikheter mellom helsevesenet på Falklandsøyene og nordnorsk utkantmedisin. Brev fra Falklandsøyene Falklandsøyene fikk sine «15 minutters berømmelse» under krigen mellom...
Peter Prydz
30.11.2000
Tidsskriftets redaktør, Magne Nylenna, har i Tidsskriftet nr. 26/2000 en tankevekkende lederartikkel (1) der han predikerer allmennmedisinens snarlige død, i hvert fall i norsk helsevesen, dersom...
Eli Berg, Hasse Melbye, Peter Prydz, Knut Arne Holtedahl, Ivar J. Aaraas, Tor Anvik, Niels Bentzen
25.08.2005
Den nye eksamenformen i allmennmedisin har fått positiv omtale i pressen. Faksimile fra Nordlys 9.6. 2004 I 1971 kom det ut en bok på Universitetsforlaget med tittelen Medisinsk studieplan...