Peter Hemmersbach

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Hemmersbach

Peter Hemmersbach, Mads Drange, Olivier Rabin, Francesco Botrè, Yvette Dehnes
24.01.2012
In a comment in Tidsskriftet no. 18/2011, with reference to the so-called Tysse case, Waaler et al. share some reflections on doping testing generally and in this case in particular ( 1 ). Race...
Peter Hemmersbach, Mads Drange, Olivier Rabin, Francesco Botrè, Yvette Dehnes
24.01.2012
I en kommentar i Tidsskriftet nr. 18/2011, med referanse til den såkalte Tysse-saken, deler Waaler og medarbeidere noen refleksjoner om dopingtesting generelt og om testingen i den spesifikke saken...
Trine Bjørner, Tayyaba Anwar, Wenche Rødseth Brede, Peter Hemmersbach, Lars Slørdal
10.02.2015
En mann i 40-årene med langvarige ryggsmerter kom til konsultasjon sammen med sin kone. Hun syntes at mannen hadde endret utseende i løpet av de siste månedene. En mann i 40-årene, som opprinnelig...