Peter Gaustad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peter Gaustad

Ingvild Nordøy, Peter Gaustad
20.11.2008
Resistensproblemer er velkjent fra bakteriologien. Etter introduksjonen av antivirale midler ble det åpenbart at problemet er like aktuelt ved behandling av virusinfeksjoner. Antallet pasienter med...
Peter Gaustad
30.10.2001
I mer enn 60 år har leger over hele verden basert sin behandling av bakterielle infeksjoner på bruk av antibiotika. De første antibakterielle midlene til behandling av systemiske infeksjoner var...
Peter Gaustad, Halvor Rollag
30.08.2001
Tom Bergan 19. juli 2001 døde professor og overlege Tom Bergan, 61 år gammel. De siste tre årene kjempet han mot kreftsykdom og alle i hans omgivelser var imponert over hans utholdenhet. Tom var en...
Christine Olbjørn*, Marit Bjørnvold, Karl-Olaf Wathne, Peter Gaustad, Tore G. Abrahamsen
10.06.2000
Årlig diagnostiseres ca. 240 nye tilfeller av tuberkulose i Norge (fig 1). 20 – 25 av disse er barn og unge under 18 år, de fleste av utenlandsk opprinnelse (N. Brattås, Statens helseundersøkelser,...
Per Sandven, Peter Gaustad
03.03.2005
Forbruksutviklingen av antimykotika viser at soppinfeksjoner representerer et stort og økende problem i Norge. Satsingen på fagfeltet medisinsk mykologi er imidlertid svært beskjeden. Sopp forårsaker...
Kjetil K. Melby, Anne O. Olsen, Lumnije Dedi, Peter Gaustad, Gaute Syversen, Harald Moi
11.03.2014
Utbredt bruk og feilbruk av antibiotika fører til økning av resistente bakteriestammer. Gonokokken har vist seg kapabel til en rask resistensutvikling, og det er grunn til å frykte at vi vil mangle...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...