Peggy Lilleby

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Psykiatrisk avdeling

Klinikk for psykisk helse og rus

Vestre Viken

Hun har bidratt med datainnsamling, utarbeiding av manuset og kritisk revisjon og har godkjent innsendte manusversjon.

Peggy Lilleby (f. 1972) er spesialist i psykiatri og ansvarlig overlege i BET-teamet ved Seksjon for BET-behandling og Utredning av unge (SBU).

Artikler av Peggy Lilleby
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media