Peer Ola Hofmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peer Ola Hofmo

Peer Ola Hofmo
05.07.2016
Norske helse- og veterinærmyndigheter ønsker å hindre at meticillinresistente Staphylococcus aureus (MRSA) etablerer seg i norske svinebesetninger. Svinepopulasjonen må ikke bli reservoar for MRSA,...