Peer Kåre Lilleng

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peer Kåre Lilleng

Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
In the Cause of Death Registry, «violent death» is defined as death from an external cause, such as injuries and poisonings resulting from accidents, self-harm (suicide) or homicide ( 2 ). To reduce...
Peer Kåre Lilleng
10.04.2000
Antall positive lymfeknuter i aksillen er tradisjonelt den viktigste prognostiske faktoren hos kvinner med brystkreft og spredning til aksillen. Det er velkjent at tumorceller oversees i...
Anette Bakkane Bendixen, Ingrid Schrøder Hansen, Inge Morild, Peer Kåre Lilleng
14.01.2014
«Voldsomme dødsfall» vert i dødsårsaksregisteret definert som dødsfall som er eit resultat av ytre årsaker, slik som skadar og forgiftingar utløyste av ulukker, eigenskade (sjølvmord) eller drap ( 2...