Peder Rolfssøn Ringdal*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peder Rolfssøn Ringdal*

Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug, John Gunnar Mæland
20.01.2002
I løpet av de første 20 årene etter innføring av folketrygden i 1967 ble andelen uføretrygdede i befolkningen fordoblet (1). Særlig vakte veksten i antall uførepensjonerte i slutten av 1980-årene...
John Gunnar Mæland, Peder Rolfssøn Ringdal*, Kjell Haug
20.01.2002
Sykmelding II etter åtte ukers sykefravær ble innført i 1988 for å gi trygdeetaten et bedre medisinsk grunnlag for å vurdere langtidssykmeldte (1). Fra 1993 kom det krav om at trygdekontorene skulle...