Peder Heyerdahl Utne

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Peder Heyerdahl Utne

Peder Heyerdahl Utne
14.06.2007
I min kommentarartikkel ønsket jeg først og fremst å vise at Jon Hustads bok ( 1 ) trass i all negativ personifisering tar opp relevante problemstillinger ( 2 ). Jeg mener min tilnærming til en...
Peder Heyerdahl Utne
29.03.2007
Hvilke krav til etisk forhåndsvurdering, samtykke og informasjon skal stilles ved forskning og utprøvende behandling? Hvem har det overordnede ansvar for kliniske forskningsprosjekter – sykehus eller...
Peder Heyerdahl Utne, Dag S. Thelle
19.11.2009
Etisk forhåndsvurdering og vitenskapelig metodikk er gjort til lovpålagte krav for medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter i helseforskningsloven. Hvor skal grensen trekkes mellom...
Peder Heyerdahl Utne
04.02.2011
I løpet av de tre siste årene er det kommet to sentrale lover som regulerer forskningsetikken i Norge. Hva ligger i begrepene «redelighet» og «forsvarlighet»? I 2007 ble de regionale komiteer for...
Peder Heyerdahl Utne
20.05.2011
Personvern i medisinsk forskning må ikke marginaliseres til et spørsmål om samtykke. I så fall er det en fare for at vi undergraver befolkningens forventninger til helsetjenesten...
Peder Heyerdahl Utne
09.04.2013
Statens helsetilsyn skal føre tilsyn med medisinsk og helsefaglig forskning og bidra til å sikre at forskningen er etisk og juridisk forsvarlig. Vel så viktig er ansvarsbevisste...