Peder Anker

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Covid-19-teststasjonen

Oslo Lufthavn Gardermoen

Peder Anker er legevaktlege og medisinsk ansvarlig for covid-19-teststasjonen.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Peder Anker
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media