Paulina Due-Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paulina Due-Tønnessen

Paulina Due-Tønnessen, Inge Rasmus Groote
02.09.2019
Heterotopi av hjernens grå substans er en bred gruppe migrasjonsforstyrrelser hvor makroskopiske ansamlinger av nevroner befinner seg på feil sted i hjernen ( 1 ). Periventrikulær nodulær heterotopi...
Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
A man in his sixties was admitted to a local hospital after he was found confused and with impaired consciousness. According to informants, he had by then suffered headache for two days. On...
Mirza Jusufovic, Paulina Due-Tønnessen, Radek Fric, Vidar Stenset
20.08.2013
En mann i 60-årsalderen ble innlagt på lokalsykehus etter at han ble funnet konfus og med redusert bevissthet. Han hadde da ifølge komparentopplysninger hatt hodepine i to dager. Ved undersøkelse var...