Paulina Due-Tønnessen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Klinikk for radiologi og nukleærmedisin

Oslo universitetssykehus

Paulina Due-Tønnessen er spesialist i nevroradiologi og klinikkleder.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Paulina Due-Tønnessen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media