Paul Lereim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Lereim

Astor Reigstad, Paul Lereim, Magne Røkkum
23.09.2004
I artikkelen imøtegår vi flere av anbefalingene i en SMM-rapport om valg av hofteprotese. Det ortopediske miljøet i Norge anvender sementerte og usementerte proteser som fullt ut tilfredsstiller...