Paul Kjetel Soldal Lillemoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul Kjetel Soldal Lillemoen

Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Anne-Lise Bjørke-Monsen
30.03.2020
Underernæring og feilernæring er vanleg hos sjuke og eldre, men førekjem også i svangerskap, i vekstperiodar og ved einsidig diett. For å sikra optimal vitamin- og sporelementstatus er det viktig med...
Anne-Lise Bjørke Monsen, Paul Kjetel Soldal Lillemoen
23.09.2019
Hemoglobin i retikulocytter er en god markør for jernmangel og kan være et alternativ til jernparametre som ferritin og transferrinreseptorer i serum. Hemoglobin i retikulocytter er velegnet ved...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetic disorder, or ADHD, is a neuro-psychiatric condition presenting with inattentiveness and concentration problems, impulsiveness and hyperactivity from a young age, causing difficulties for...
Paul Kjetel Soldal Lillemoen, Svein Reidar Kjosavik, Steinar Hunskår, Sabine Ruths
04.09.2012
Hyperkinetisk forstyrring eller AD/HD er ein nevropsykiatrisk tilstand der vanskar med merksemd, konsentrasjon, impulsivitet og hyperaktivitet er til stades frå ung alder, og gjev vanskar for...