Paul Kjetel Soldal Lillemoen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Paul Kjetel Soldal Lillemoen er lege i spesialisering i medisinsk biokjemi ved Avdeling for medisinsk biokjemi og farmakologi ved Haukeland universitetssjukehus.

Forfattaren har fylt ut ICMJE skjemaet og oppgir ingen interessekonfliktar.

Artikler av Paul Kjetel Soldal Lillemoen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media