Paul J. Faugstadmo

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Paul J. Faugstadmo

Paul J. Faugstadmo
10.10.2000
Det savnes medisinsk dokumentasjon på at moderne amatørboksing slik den drives i dag, i alle fall i Europa og i Nord-Amerika, etter den såkalte skandinaviske modellen, gir alvorlige langtidsskader på...